Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

SOJ u MOP

Publikováno: 10.10.2017 Autor: Úř OSK SOJ

U zakázek na materiál osobního použití (MOP) bude nově, v rámci státního ověřování jakosti (SOJ), prováděna konečná kontrola nebo audit jakosti a konečná kontrola. Odborný dozor nad jakostí již nebude prováděn.SOJ bude prováděno na území ČR bez ohledu na místo výroby MOP.

Schválení STAND 04

Publikováno: 14.9.2017 Autor: Úř OSK SOJ

S účinností od 15. 9. 2017 byly ředitelem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti schváleny nové Metodické pokyny STAND 04 -  Jednotná forma zápisu odkazů na obranné standardy.

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 8.9.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 8. září 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc srpen 2017, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS (včetně ČOS se zapracovanou Opravou) jsou k dispozici ...

Schválení STAND 02

Publikováno: 5.9.2017 Autor: Úř OSK SOJ

S účinností od 1. 9. 2017 jsou ředitelem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti schváleny nové Metodické pokyny Tvorba a správa českých obranných standardů (STAND 02). Mimo administrativních úprav a aktualizací textu ...

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 9.8.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 9. srpna 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc červenec 2017, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS (včetně ČOS se zapracovanou Opravou) jsou k dispozici v části Standardizační dokumenty/České obranné standardy.

Stránky

Nahoru