Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Kurz Obranná standardizace

Publikováno: 9.5.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Ve dnech 24. – 28. dubna 2017 se konal na UO Brno kurz „Obranná standardizace“, jehož gestorem byl Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ ve spolupráci s Katedrou vojenského umění FVL UO Brno. Kurzu se zúčastnilo celkem 14 posluchačů z rezortu MO.

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 13.4.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 12. dubna 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc březen 2017, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS (včetně ČOS se zapracovanou Opravou) jsou k dispozici v části Standardizační dokumenty/České obranné standardy.

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 11.1.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 10. ledna 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc prosinec 2016, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS (včetně ČOS se zapracovanou Opravou) jsou k dispozici ...

Změna usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek

Publikováno: 23.12.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Vláda na svém jednání dne 19. prosince 2016 schválila navrženou změnu usnesení vlády České republiky, předloženou Ministerstvem obrany na základě zákona 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti ...

Jednání se zástupci partnerského úřadu Ukrajiny

Publikováno: 15.12.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Ve dnech 6. – 7. prosince 2016 se v sídle Úřadu v Praze uskutečnilo jednání se zástupci partnerského úřadu Ukrajiny. Cílem jednání bylo informovat ukrajinskou delegaci o systému státního ověřování jakosti v ČR a o postupech implementace dokumentů NATO AQAP.

Stránky

Nahoru